Arxiu – Biblioteca

L’Agrupació Excursionista Talaia disposa d’un Arxiu–Biblioteca amb un extens fons de publicacions de muntanya, fotografies, hemeroteca i documents històrics de l’entitat, continguts que posem a disposició dels socis, dels excursionistes i de la societat en general.

 

L’Arxiu-Biblioteca està obert a tothom. Es troba situat a la 2a planta del local social de l’entitat, al carrer del Comerç núm. 4 de Vilanova i la Geltrú.

 

Actualment tenim digitalitzada tota l’hemeroteca de l’entitat, que es pot consultar des d’aquest mateix web. També tenim catalogats bona part dels documents de l’entitat i dels nostres llibres incorporats en el CCBE (Catàleg Col·lectiu de Biblioteques Excursionistes de Catalunya) coordinat per la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya).

 

Tota aquesta documentació és consultable des d’aquest mateix web.

 

Els arxius històrics de la nostra entitat els anem cedint en dipòsit a l’Arxiu Comarcal del Garraf, per a la seva bona conservació i consulta. Des del registre del nostre catàleg es pot consultar en quina caixa de l’Arxiu Comarcal estan dipositats els documents.

 

Amb un clic podeu consultar:

1_Butlletí Revista

Tots els exemplars del Butlletí Revista de l’entitat digitalitzats des del 1957 fins ara.

 

2_Articles diversos o xerrades de socis

Articles i xerrades de socis que no estiguin publicats en el Butlletí Revista.

 

3_Hemeroteca

Totes les publicacions periòdiques digitalitzades de l’AE Talaia i de les altres entitats que participen a l’hemeroteca.

 

4_Fotografies

Resums Reportatges Fotogràfics RRF que permeten cercar el reportatge i els números de les fotografies que es volen visualitzar.

 

5_Documents

Aquells documents autoritzats i digitalitzats per poder consultar des del WEB, com plantilles, instruccions i/o reglaments de l’entitat.

 

6_Registre+cerca

És el registre general correlatiu. Ens permet també ordenar verticalment i cercar per diferents camps i per paraules o dígits en qualsevol camp.

 

7_Catàleg+cerca

És el del Catàleg Col·lectiu de Biblioteques Excursionistes (CCBE) de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). S’hi poden cercar i consultar els fons de l’AE Talaia i també els de les altres entitats adherides al CCBE.

 

8_Arxiu Comarcal del Garraf

En el registre general, ordenant verticalment per la columna ACG, s’hi poden veure els documents que hi ha dipositats en aquest arxiu. Quan es cerca pel nostre registre, en la columna ACG, si hi ha documents dipositats, s’indicarà el número 96/xx. 96 és el número d’identificació a l’ACG i xx és el número de caixa a l’ACG.

Per posar-vos en contacte podeu fer-ho a través de l’adreça de correu: arxiubiblioteca@aetalaia.cat