Grup de Joves

Benvinguts a la pàgina del Grup de Joves de l’Agrupació Excursionista Talaia.

 

Si voleu saber més coses de nosaltres, podeu consultar en aquesta pàgina l’agenda d’activitats, les activitats que ja hem anat fent i els respectius àlbums fotogràfics, el nostre funcionament, etc.

 

Per contactar amb el Grup de Joves, envieu un missatge de correu electrònic a l’adreça joves@aetalaia.cat i ben aviat ens posarem en contacte amb vosaltres.

Agenda

Activitats

Funcionament

Com funciona el grup de Joves?

El Grup de Joves organitza activitats excursionistes per a joves a partir de 14 anys (ESO i Batxillerat) procedents del Grup de Muntanya en Família (GMeF). També hi poden accedir menors que no hagin participat en el GMeF, sempre que el nombre de joves inscrits al GdJ no superi el màxim permès.

PERIODICITAT: Les sortides es fan generalment una vegada al mes, habitualment el cap de setmana.

 

COMUNICACIÓ: El sistema principal de comunicació entre el Grup de Joves, les famílies i els joves participants és el correu electrònic. L’adreça del Grup de Joves és joves@aetalaia.cat. Durant les sortides, es creen grups de whatsapp per tenir una comunicació fluïda amb les famílies; aquests grups se suprimeixen passats uns dies de l’activitat per a la qual van ser creats.

 

EQUIP D’INSTRUCTORS I MONITORS: Els instructors i monitors responsables de l’organització i dinamització de les excursions tenen titulació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), de la Federació Catalana d’Espeleologia, de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya o d’altres institucions. La seva participació en la dinamització de les activitats del Grup de Joves és voluntària i altruïsta.

 

FITXA TÈCNICA: 10 dies abans de cada activitat es penja la fitxa tècnica al web i s’envia un missatge de c/e perquè tothom se n’assabenti. A la fitxa tècnica hi ha tota la informació disponible sobre l’activitat programada, els horaris, el preu, la llista de material, etc., i també un espai on l’adult responsable del menor ha d’emplenar les seves dades i signar. IMPORTANT: cada jove participant ha de portar la fitxa tècnica impresa i signada pel pare/mare/tutor.

 

COST: El preu de les activitats cobreix principalment les despeses de transport, tant dels joves participants com dels instructors i monitors que dirigeixin l’activitat, però de vegades cal afegir-hi el cost de lloguer de material, allotjaments, etc.

 

TRANSPORT: Quan és factible, s’utilitzen transports públics per fer els desplaçaments. Per als altres casos, la majoria, cal el suport d’algunes famílies per fer possible el desplaçament amb vehicles particulars. En aquests casos, s’abonen les despeses corresponents (peatges, aparcaments, quilometratge, etc.) als conductors dels vehicles. En qualsevol cas, quan rebeu la fitxa tècnica, ja hi figura el sistema de transport.

 

ACTIVITATS FORMATIVES: Les activitats excursionistes s’organitzen de manera que els participants també es vagin formant. En el transcurs de les sortides, sempre que és possible, es fan tallers de mapa i brúixola, tècniques d’orientació, meteorologia, tècniques de progressió, seguretat, coneixement del medi, educació alimentària, hidratació, material i equip, primers auxilis, situacions d’emergència, hàbits saludables, geologia, normativa d’espais protegits, etc.

Requisits

SOCIS FEDERATS: Els joves que participin en les activitats del Grup de Joves han de ser socis de l’Agrupació Excursionista Talaia i han de disposar de la llicència federativa corresponent (que inclou una assegurança d’accidents de muntanya). Poseu-vos en contacte amb la Secretaria de l’entitat.

AUTORITZACIONS: El pare/mare/tutor responsable del menor ha de signar un document d’autorització a principi del curs, que tindrà validesa fins a la seva finalització. El podeu descarregar en aquest enllaç (FULL AUTORITZACIONS GENERAL_GdJ).

TRACTAMENT MÈDIC: Quan algun/a jove segueix un tractament mèdic i ha de prendre una medicació durant l’activitat, el pare/mare/tutor ha d’emplenar aquesta altra autorització, que el menor ha de lliurar als instructors o monitors el dia de la sortida. La trobareu en aquest enllaç (FULL AUTORITZACIÓ TRACTAMENT MÈDIC_GdJ).

FITXA TÈCNICA SIGNADA: Com ja hem esmentat, és imprescindible que els joves que participin en una activitat portin la fitxa tècnica emplenada amb les dades del pare/mare/tutor i signada per l’adult/a.

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19: És imprescindible portar aquest document emplenat i signat a cada sortida del Grup de Joves. En aquest cas, les dades que hi han de constar i la signatura han de ser les del menor que participi a l’activitat. La trobareu en aquest enllaç (DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19_GdJ)

Fotos